Logboek

In onderstaand logboek zijn de (grotere) wijzigingen in de website opgenomen. De aanpassingen aan de nieuwspagina's staan hier niet vermeld.

Datum Opmerkingen
31 augustus 2008 De paragraaf over de IEEE 802.11 standaard bijgewerkt met IEEE 802.11r. Daarnaast DECT bijgewerkt met een paragraaf over "New Generation DECT".
1 juni 2008 De paragraaf met de in Nederland voor T-DAB beschikbare frequentieruimte bijgewerkt.
14 april 2008 Een subparagraaf met een verzicht van de verschillende banden waarin radarsystemen werken toegevoegd. Een paragraaf over FMeXtra toegevoegd.
22 februari 2008 Een hoofdstuk over de Geschiedenis toegevoegd en begonnen met een hoofdstuk over de techniek.
7 februari 2008 De paragraaf over zendamateurs uitgebreid met een pagina over D-Star.
24 januari 2008 De paragraaf over RF IDentificatie (RFID) bijgewerkt en uitgebreid.
15 januari 2008 De paragraaf over Mobile WiMAX aangepast.
14 januari 2008 De paragraaf over navigatie in de luchtvaart verder uitgewerkt.
December 2007 Enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het hoofdstuk UMTS.
30 augustus 2007 Een pagina opgenomen over UMTS versus WiMAX.
19 augustus 2007 Een hoofdstuk over luchtvaart toegevoegd. Het is nog niet af, maar het begin is er.
8 juli 2007 Het hoofdstuk draadloze netwerken uitgebreid met een paragraaf over Personal area Networks.
30 juni 2007 De tabel met de satellietbanden verder uitgebreid en WiMAX uitgebreid met een alinea over Mobile WiMAX.
29 mei 2007 In het hoofdstuk semafonie een pagina toegevoegd over de bestaande aanbieders voor semafonie.
26 mei 2007 In het hoofdstuk maritiem een pagina toegevoegd over het gebruik van een UHF portofoon. In het hoofdstuk mobilofonie de pagina over portofoons bijgwerkt.
22 mei 2007 In het hoofdstuk maritiem de paragraaf over Digital Selective Calling (DSC) uitgebreid met een pagina over de verschillende apparatuurklassen.
16-18 mei 2007 De paragraaf over de radioamateurs uitgebreid met een tabel met de verschillende amateurbanden. De paragraaf met de satellietbanden bijgewerkt. Het hoofdstuk maritiem uitgebreid met een paragraaf over de marifoon; maritieme communicatie op de VHF.
4 mei 2007 Het hoofdstuk maritiem uitgebreid met een paragraaf over maritieme communicatie op de MF en de HF en een paragraaf over Digital Selective Calling.
1 mei 2007 De paragraaf over de beschikbare frequenties voor DVB-T bijgewerkt.
27 april 2007 Het hoofdstuk maritiem uitgebreid met een inleidende paragraaf over maritieme communicatie aan de hand van de geschiedenis.
22 april 2007 De paragraaf maritiem begint behoorlijk groot te worden, dus ik heb er een eigen hoofdstuk van gemaakt.
22 april 2007 De exacte kavelindeling van de GSM900 en de GSM1800 band toegevoegd.
21 april 2007 Vanwege de grote hoeveelheid spam heb ik het reactieformulier aan moeten paasen. Er moeten nu enkele karakters uit een plaatje worden overgetikt om het te laten werken. Het script komt van Tectite.
14 april 2007 Een paragraaf over het COSPAS-SARSAT systeem toegevoegd. De maritieme paragraaf uitgebreid met een pagina over GMDSS.
30 maart 2007 Een pagina over maritiem gebruik van frequenties toegevoegd.
29 maart 2007 De paragraaf over UWB uitgebreid met een pagina over de UWB regelgeving in Europa. Het gebruik van de verschillende frequentiebanden voor UMTS toegevoegd.
26 maart 2007 De paragraaf over WiMAX bijgewerkt met de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast heb ik de afgelopen tijd enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd, met name bij IMT-2000 in het hoofdstuk UMTS en bij T-DAB.
27 januari 2007 Een tabel toegevoegd met een overzicht van de vergunninghouders van de “grotere” systemen.
20 januari 2007 De structuur van het hoofdstuk over mobilofonie aangepast. Tegelijkertijd is ook de tekst van de verschillende paragrafen bijgewerkt.
30 december 2006 In de tekst is bij sommige begrippen een link naar het woord in TelecomABC opgenomen. Dit wordt door middel van een icoontje aangegeven.
27 december 2006 De paragraaf over de toekomstige ontwikkelingen van UMTS bijgewerkt met de Long Term Evolution van UMTS (UMTS LTE).
12 december 2006 Het hoofdstuk over omroep aangepast aan het feit dat analoge distributie van TV door de lucht is beëindigd.
27 november 2006 Het hoofdstuk over mobilofonie bijgewerkt.
04 november 2006 Het stuk over de ontwikkelingen mbt UMTS aangepast.
16 september 2006 Een stukje toegevoegd over het bezingen van frequenties in de muziek. Het was even zoeken maar er bestaan echt liedjes waar het gebruik van frequenties in voorkomt.
10 juli 2006 De resultaten van de Regionale Radio Conferentie (RRC-06) verwerkt in de paragrafen over digitale omroep.
6 juni 2006 In het hoofdstuk Frequenties en gezondheid de paragraaf over COFAM bijgewerkt mbt het Zwitserse onderzoek. Daarnaast heb ik het stuk over cell broadcasting bijgewerkt.
18 dec. 2005 Het hoofdstuk Frequenties en gezondheid uitgebreid met een paragraaf over het COFAM onderzoek.
10 dec. 2005 Een paragraaf over mobiele TV toegevoegd.
28 oct. 2005 UMTS Diensten en Zigbee bijgewerkt.
14 sept. 2005 Commerciële radio-omroep bijgewerkt.
07 sept. 2005 Het hoofdstuk over Mobilofonie bijgewerkt.
01 sept. 2005 Na een relatief lange periode van klein onderhoud heb ik het hoofdstuk Frequenties en gezondheid uitgebreid met een pagina met tips om straling door mobiele telefoons te voorkomen.
06 april 2005 Het hoofdstuk Draadloos uitgebreid met een pagina over Near Field Communication (NFC). Daarnaast CDMA450 toegevoegd.
04 april 2005 Het hoofdstuk Frequenties en gezondheid uitgebreid met een paragraaf over blootstellingslimieten.
26 maart 2005 In het hoofdstuk over UMTS een paragraaf over diens Amerikaanse tegenhanger CDMA2000 toegevoegd.
7 -8 maart 2005 De afgelopen periode is een paragraaf over Straalverbindingen toegevoegd aan het hoofdstuk Overig gebruik.
De paragrafen over UWB en de techniek van UMTS zijn bijgewerkt.
12 december 2004 Een onderdeel Frequenties en Gezondheid toegevoegd over de effecten van radiofrequente en straling. Het hoofdstuk is nog niet af, mar de effecten zijn nu beschreven. De volgende stap zijn de grenswaarden.

De verschillende hoofdstukken zijn nu ook afzonderlijk te benaderen:
5 december 2004 Een onderdeel radar toegevoegd. Een door verschillende bezoekers gevraagd onderdeel Zendamateurs toegevoegd. De pagina is nog niet zo groot, maar het begin is er. Het deel over TETRA aangevuld met een stuk over DMO.
27 november 2004 DVB bijgewerkt met een stukje over DVB-H. Meteen de sectie “Wat heb ik nodig voor digitale TV” bijgewerkt met een stukje over de nadelen.
12 november 2004 Het deel over Bluetooth bijgewerkt met Bluetooth versie 2.
8 november 2004 Het deel overig aangepast. Een item over snelheidsradar toegevoegd.
13-15 oktober 2004 Het deel over UWB uitgebreid. Bluetooth bijgewerkt. UMTS in het buitenland bijgewerkt.
6-10 oktober 2004 Het deel over digitale TV geactualiseerd, met name het onderdeel "Wat heb ik nodig?".
De laatste telg (802.11n) toegevoegd aan de Wi-Fi familie.
16 september 2004 Het stuk over draadloze netwerken uitgebreid en van een inleiding voorzien.
14 september 2004 Een enkele kleine aanpassing gedaan in RF-ID.
Het deel over de techniek van UMTS uitgebreid met een stuk over toekomstige ontwikkelingen.
10-11 september 2004 Begonnen met een deel over TV en radio-ontvangst via de satelliet.
Het gedeelte over Short Range Radar bijgewerkt.
Het gedeelte over draadloze netwerken uitgebreid met een stuk over WiMAX.
8 september 2004 Het gedeelte over DAB bijgewerkt.
augustus 2004 Na een periode van alleen maar kleine wijzigingen heb ik nu de site wat grondiger aangepast en uitgebreid. Allereerst heb ik een nieuwe rubriek toegevoegd: "Frequenties in het nieuws". Daarnaast heb ik het menu aangepast. De draadloze netwerken worden steeds belangrijker. Deze zijn vanaf heden dan ook terug te vinden in het hoofdmenu. Daarnaast is de inleiding herzien en uitgebreid. De pagina's over draadloze telefonie zijn verschoven naar het menu overig. Tegelijk met deze verschuiving zijn ze herzien.
8-11 maart 2003 T-DAB bijgewerkt. De rest van de omroepsectie op onderdelen gewijzigd en verbeterd.
3 maart 2003 Enkele kleine wijzigingen in de omroep aangebracht.
Onder meer bij de DRM Luisterproef. Bedankt Jan Bulder.
23 februari 2003 Het gedeelte over de analoge omroep aangepast. Ik heb nu snelmenu's geïntroduceerd.
17 februari 2003 Mijn eigen gastenboek gemaakt op basis van een script uit Matt's Script Archive. Zou je hem willen tekenen.
12 februari 2003 On-line gegaan via een eigen adres: www.frequentieland.nl.
Enkele kleine wijzigingen bij UMTS doorgevoerd.
januari 2003 De vergunningverlening van een DAB vergunning aan de NOS ingevoegd. TETRA TAPS toegevoegd.
De naamswijzigingen van de GSM operators doorgevoerd.
RAM Mobile Data bijgewerkt.
december 2002 Achter de figuur Wegwijs in Frequentieland op de openingspagina zit nu een puzzeltje ;-)
I-mode bijgewerkt.
23/24 oktober 2002 De analoge radio pagina's en DAB bijgewerkt.
17 oktober 2002 De situatie voor DAB en DVB bijgewerkt.
Een foutje uit de tabel gehaald. Bedankt John Punt.
15 oktober 2002 De uitspraak van de rechter met betrekking tot zerobase toegevoegd.
8 oktober 2002 Enkele kleine aanpassingen in WAP en I-mode doorgevoerd.
Bij de omroep de nieuwe zenderindeling van de publieke omroep ingevoerd.
1 oktober 2002 De toekomst van semafonie uitgebreid met een stukje over QuikTrak.
C2000 bijgewerkt.
Heb in de afgelopen periode ook nog wat kleine aanpassingen in de site aangebracht.
17 september 2002 RLAN aangepast. Het menu aangepast. Deze begint nu met de inleiding open.
30 augustus 2002 De inleiding satellietcommunicatie bijgewerkt en een subparagraaf over satellietbanen toegevoegd.
15 augustus 2002 De situatie omtrent RLAN aangepast en de inleiding uitgebreid met een demo van een electromagnetische golf.
11 augustus 2002 Verschillende onderdelen van het hoofdstuk GSM bijgewerkt.
7 juli 2002 De paragrafen RLAN en Bluetooth uitgebreid en aangepast.
2 juni 2002 De situatie omtrent analoge radio-omroep bijgewerkt.
01 mei 2002 Datacasting aangepast.
27/28 april 2002 Digitale omroep bijgewerkt.
25 april 2002 De situatie omtrent E-GSM aangepast. Bedankt Saïd.
12 maart 2002 In de inleiding een demo AM en FM modulatie toegevoegd.
17 februari 2002 De frequenties van de radio-omroep toegevoegd. Radio en Tetra bijgewerkt.
21 januari 2002 De index aangepast. Het is nu ook mogelijk om met de pijltjestoetsen door het menu te bladeren. Verder gegaan met de opmaak via stijlbladen. Het hoofdstuk satellietcommunicatie bijgewerkt.
12 januari 2002 De inleiding aangepast.
Een begin gemaakt om de opmaak via stijbladen te doen. Mochten er mensen zijn waarbij de opmaak waardeloos is dan hoor ik het graag.
8 januari 2002 Een aantal kleine aanpassingen gedaan, onder andere aan datacasting en de situatie van UMTS vergunningverlening in het buitenland bijgewerkt.
5 januari 2002 Een stukje over RLAN toegevoegd bij overige toepassingen.
29 december 2001 Een nieuw menu gemaakt (in Java). Was een heel karwei, maar het is gelukt. Ben benieuwd wat je ervan vindt.
Een nieuwe teller geinstallerd. Heb weinig geluk met tellers. Deze tweede provider was ook al niks (Worldstat). Heb nu een teller van Nedstat.
In de tussenliggende periode ook een aantal kleine aanpassingen gedaan.
14 september 2001 GPRS en UMTS diensten bijgewerkt en daarnaast nog enkele kleine correcties.
3 juli 2001 De stand van zaken bij analoge radio-omroep bijgewerkt.
17 juni 2001 Bij GSM een uitgebreider stukje over SMS opgenomen.
06 juni 2001 Wat kleine aanpassingen gedaan, met name TETRA en UMTS dienstverlening aangevuld.
1-3 april 2001 Wat kleine aanpassingen gedaan, met name UMTS in het buitenland bijgewerkt.
28 maart 2001 Wat aanpassingen gedaan in GSM en in de analoge radio-omroep.
28 februari 2001 Wat kleine aanpassingen gedaan in GSM en UMTS.
18 februari 2001 CAMEL toegevoegd aan de GSM netwerkopbouw.
17 februari 2001 Een pagina over Inmarsat toegevoegd bij satellietcommunicatie.
4 februari 2001 Een paar kleine wijzigingen doorgevoerd.
20 januari 2001 De WAP en de UMTS in het buitenland pagina's bijgewerkt.
4 december 2000 Een nieuw plaatje op de introductiepagina.
UMTS in het buitenland bijgewerkt.
29 november 2000 Een stukje over mobiele datacommunicatie en een stukje over Satellite News Gathering opgenomen.
Inleiding satcom en DAB en DVB aangepast.
5 november 2000 Bij de GSM pagina's een kort overzicht van andere digitale standaarden toegevoegd.
25 oktober 2000 De UMTS pagina over het buitenland bijgewerkt.
03 september 2000 De UMTS pagina's over de techniek bijgewerkt.
27 augustus 2000 De vergunningverlening van UMTS in het buitenland toegevoegd.
21 augustus 2000 Een stuk over SIM kaarten toegevoegd aan GSM.
24 juli 2000 De uitslag van de UMTS veiling verwerkt.
Een button gemaakt voor het geval je vastzit in een losse pagina.
juni 2000 Enkele kleine correcties gemaakt.
mei 2000 Enkele kleine correcties gemaakt.
27 april 2000 Na een veel te lange onderbreking eindelijk weer eens tijd gehad om iets te doen. Een begin gemaakt met een staalkaart van de ether. Deze is te vinden via de inleiding.
28-29 januari 2000 Enkele kleine aanpassingen gedaan (WAP, DECT, portofoonsystemen) en de laatste feiten rond de veiling van UMTS frequenties in Nederland toegevoegd.
15 januari 2000 Een begin gemaakt met DECT en de protofoonsystemen uitgebreid. Informatie over WAP toegevoegd.
14 januari 2000 Enkele kleine aanpassingen gedaan waaronder een foutje bij Traxys gecorrigeerd, bedankt Peter D.
12 januari 2000 Een begin gemaakt met satellietsystemen.
De inleiding geplaatst.
09 januari 2000 Een logboek toegevoegd.
19 december Teller van Worldstats toegevoegd.
IMT2000 familie en HAPS aangepast en CT.2 toegevoegd.
18 december Overgegaan op NoteTab (ipv Notepad)
Mijn teller van Site Meter is ermee uitgescheiden. De Planet teller weer geïnstalleerd.
27 november Het onderwerp Short Range Devices in het hoofdstuk diversen drastisch uitgebreid.
11 november Een andere teller geïnstalleerd.
20 oktober Een begin gemaakt met semafonie. Een introductie en de toekomstverwachtingen ingevoegd.
16 oktober Bij GSM de situatie in Nederland uitgebreid met de hoeveelheid frequenties per operator.
14 oktober Een begin gemaakt met de groep overig. HAPS, Short Range Devices en Fixed Wireless Access toegevoegd.
11 oktober Enkele fouten ontdekt via de SiteOwner van LinkExchange en deze gecorrigeerd.
10 oktober Een gastenboek bij GuestPage aangemaakt.
5 oktober De site aangemeld bij verschillende zoekmachines.
Bij GSM de achtergrond van een logo voorzien en enkele toevoegingen gedaan.
4 oktober 1999 Naam gewijzigd in Frequentieland. De in mijn ogen meer pakkende naam Radioland wordt teveel geassocieerd met omroep.
Teller van Planet geïnstalleerd.
3 oktober 1999 Online gegaan onder de naam Radioland. «Terug

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.