Het logo van de TETRA MoU

Een TETRA terminal van Nokia.

TETRA
In Europees verband is door ETSI een digitale opvolger voor zowel de private als voor de publieke trunkingnetwerken ontwikkeld. TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) voorziet in een grote verscheidenheid aan spraak- en datatoepassingen, waarbij het ook mogelijk is om de data efficiënt pakket geschakeld te versturen. TETRA maakt efficiënter gebruik van het frequentiespectrum dan de analoge voorgangers.

De basisstandaard, TETRA V+D, voorziet zowel in spraakcommunicatie als ook in datacommunicatie met niet al te hoge datasnelheden. Een standaard 25 kHz frequentiekanaal wordt in de tijd verdeeld in 4 verkeerskanalen. Ieder verkeerskanaal heeft een datacapaciteit van 7,2 kbit/s. Voor spraakcommunicatie wordt gebruik gemaakt van een spraakcodec die een bitrate van 4,5 kbit/s oplevert. Spraak wordt voorzien van foutprotectie in een 7,2 kbit/s kanaal verstuurd. De datasnelheid van 7,2 kbit/s kan worden vergroot door meer verkeerskanalen op één frequentiekanaal te combineren tot een datasnelheid van maximaal 28 kbit/s.

Binnen een TETRA-netwerk kunnen verschillende groepen worden gedefinieerd, waarnaar groepsgewijze communicatie mogelijk is. Bij TETRA is het ook mogelijk om zonder tussenkomst van basisstations rechtstreeks tussen mobiele stations verbindingen te maken (direct mode). Ook kan een mobiel station functioneren als repeater om een ander mobiel station te bereiken dat zich buiten het bereik van de basispost bevindt.
Kenmerkend in vergelijking tot GSM is de korte benodigde opbouwtijd voor een verbinding van 300 - 500 msec. Bij GSM is dit minimaal 5 seconde. De transmissievertraging van ca. 165 msec is vergelijkbaar met GSM.

Frequenties voor TETRA

TETRA maakt gebruik van frequenties in de 410-430 MHz. Daarnaast is ook de band van 870-876/915-921 MHz toegewezen aan TETRA. Deze band is met name bedoeld voor lokale private netten. Voor deze band is er echter geen apparatuur beschikbaar en het is de vraag of hier (op korte termijn) verandering in komt.

In het verleden had Nederland in overeenstemming met een Europees besluit van de European Radio Commité (ERC DEC(96)04) frequenties in de band van 450-470 MHz voor TETRA aangewezen. Het betreft de frequenties die voorheen door het analoge AutoTeleFoonnet ATF-2 werden gebruikt. Deze frequenties werden destijds verdeeld over 2 vergunningen. De belangstelling daarvoor was minimaal. Er werd slechts één verleend aan Mirem Netherlands bv. Een dochteronderneming van Inquam. Deze vergunning is begin 2003 weer ingeleverd omdat er voor de 450-470 MHz nooit apparatuur voor TETRA is ontwikkeld. De frequentieband is dan ook opnieuw uitgegeven, zonder de verplichting tot het gebruik maken van TETRA.

Vergunningen voor TETRA

In augustus 2005 is een vergunning verleend aan Mission Critical Communication Networks (MCCN) voor de uitrol van een landelijk digitaal openbaar netwerk voor PAMR op basis van TETRA. De frequenties in de vergunning komen uit de 410-430 MHz band. MCCN is een samenwerkingsverband tussen Zenitel en Vialis/Combonet. Zenitel is een systeemintegrator en leverancier van communicatie-apparatuur voor professionele gebruik en Vialis is sinds medio juli 2005 de eigenaar van het Combonet. Combonet is een mobiel radionetwerk waarover openbaar vervoerbedrijven contact onderhouden tussen de bestuurders en de centrale. MCCN richt zich dan ook met name op de openbaar vervoer sector. Daarnaast richt MCCN zich op:

  • beveiligingssector,
  • verkeer en vervoertoepassingen,
  • openbare orde en veiligheidsdiensten als backup voorziening voor C2000.

TETRA DMO

Bij TETRA is het ook mogelijk dat de portofoons onderling direct contact hebben, buiten het netwerk om. Dit is met name handig in gebieden waar de dekking van het netwerk slecht of geheel afwezig is. In DMO zijn zowel individuele als groepsgesprekken mogelijk. Ook statusberichten, korte berichten en datacommunicatie (7,2 kbit/s). Doordat in TETRA de encryptie end-to-end geregeld is, blijft ook bij DMO encryptie van de verbinding mogelijk.

DMO repeater.

Ook is het mogelijk om bij DMO een mobiel station als repeater te gebruiker om het bereik te vergroten. Dit kan niet alleen buiten het netwerk, maar ook daarbinnen. Op die manier is het mogelijk om contact te leggen met portofoons die eigenlijk buiten het bereik van het netwerk zijn.

Speciaal voor DMO zijn er 4 kanalen beschikbaar in de 445,2 tot 445,3 MHz band.

Hogere datasnelheden

Om hogere datasnelheden mogelijk te maken, zijn twee aanvullingen gemaakt op de originele TETRA standaard.

TETRA TAPS

TETRA Advanced Packet Service gaat uit van het gebruik van 200 kHz kanalen, en is zoveel mogelijk gebaseerd op GSM GPRS, om samenwerking met GSM en UMTS zo makkelijk mogelijk te maken.

TETRA TAPS is alleen bedoeld voor datacommunicatie. Voor spraak kan gebruik worden gemaakt van de ŽoudeŽ TETRA V+D standaard.

TETRA TEDS

TETRA Enhanced Data Service is gebaseerd op het samenvoegen van 1 - 6 kanalen van 25 kHz. Door tegelijkertijd eventueel gebruik te maken van hogere orde modulatie zijn hiermee datasnelheden mogelijk van 30 - 400 kbit/s .

TETRA TEDS is met name ontwikkeld voor de hulpverlenende instanties.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.