Portofoon systemen

De Icom F3-F4 portofoon.

Portofoons worden natuurlijk als draagbare 'mobilofoon' gebruikt in een mobilofoon systeem, maar daarnaast zijn er ook aparte portofoon systemen, of short range radio systemen. Dit zijn handheld portables waarmee onderling contact kan worden gelegd zonder dat er een basisstation wordt gebruikt. De afstand die kan worden overbrugd is dan ook beperkt tot circa 100 meter in een bebouwde omgeving. De te overbruggen afstand is buiten erg afhankelijk van het systeem en de omstandigheden en kan variëren van een paar honder meter tot enkele kilometers in meer open terrein.

Over het algemeen moet de portofoon handmatig omgezet worden van ontvangen naar zenden (Push To Talk). Er kan dan ook niet gelijktijdig worden gesproken en geluisterd.

Dit soort systemen is met name goed te gebruiken voor beveiliging, in de bouw, bij grote evenementen e.d.

PMR446

Enkele PMR446 portofoons.

Sinds 2003 is er een Europese standaard voor dergelijke short range radio toepassingen. Het systeem PMR446 werkt in de band van 446.0 - 446.1 MHz. In deze band zijn 8 kanalen van 12,5 kHz gedefinieerd. Het maximaal toegestane zendvermogen is 500 mW. PMR446 mag vrij worden gebruikt. Er is geen vergunning nodig.

Tijdelijk Gesloten Netten

Voor het gebruik van een portofoon voor tijdelijk gebruik, zoals bij evenementen e.d. kan gebruik worden gemaakt van de regeling TGN. Hiervoor zijn 5 portofoonfrequenties beschikbaar: 169,930; 169,950; 169,990; 170,050 en 170,090 MHz. De laatste 2 frequenties worden echter ook gebruikt voor regulier portofoonverkeer.

Low Power Devices

De Kenwood LH68.

Low Power Devices (LPD) zijn kleine portofoons die zonder vergunning mogen worden gebruikt. Deze vallen onder de algemene regeling voor Short Range Devices. De populaire term hiervoor is Walkie Talkie. De portofoontjes hebben een uitgangsvermogen van maximaal 10 mW. In de band van 433,0625 tot 434,7875 MHz zijn 69 kanalen van 25 kHz beschikbaar waar deze toepassing ook gebruik van kan maken. Meestal wordt een toonslot toegepast om hinder van andere gebruikers te voorkomen. Deze toestellen zijn met name in gebruik bij kinderen en bijvoorbeeld wandelaars.

Het grote voordeel van LPD ten opzichte van PMR446 is dat er veel meer kanalen beschikbaar zijn en dat de portofoon door het lagere uitgangsvermogen veel langer met zijn batterijen doet. Het nadeel van LPD is dat door het lagere uitgangsvermogen de reikwijdte kleiner is.

Portofoons voor Algemene Toepassing

Met het beschikbaar stellen van vergunningsvrije portofoons voor algemeen gebruik (PMR446) is de oude regeling Portofoons voor Algemene Toepassing (PAT) komen te vervallen. Deze verviel per 1 januari 2005 omdat PMR446 deze markt dan moet hebben over genomen. De PAT regeling hield in dat er 2 frequenties landelijk apart waren gezet voor algemene toepassing mbv portofoons. Het betreft de 169,9700 MHz en 170,0100 MHz. Het effectief uitgestraal vermogen was maximaal 500 mW, de kanaalbreedte is 20 kHz.

Voor gebruik van deze frequenties was een vergunning vereist. Deze werd door de RDR (thans Agentschap Telecom) verstrekt en was geldig voor een periode van 5 jaar.

Portofoon voor maritiem gebruik

In de 450-470 MHz band zijn 10 kanalen van 12,5 kHz apart gezet voor gebruik aan boord van schepen. Van deze 10 kanalen zijn er twee die gebruikt mogen worden voor sociaal verkeer tussen schepen. de andere kanalen mogen alleen gebruikt worden voor het verkeer op het schip zelf. Voor een overzicht van de kanalen zie maritieme UHF portofoons.

 

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.