Frequenties en gezondheid

Met enige regelmaat verschijnen in de media berichten over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequenties. Maar wat zijn die effecten? en welke normen worden er gehanteerd voor de maximale blootstelling aan de straling van radiogolven?

Radiofrequenties behoren tot de zogenaamde niet-ioniserende straling. Dit betekent dat de radiogolven niet voldoende energie bevatten om elektronen uit een atoom vrij te maken en zo direct schade toe te brengen aan cellen in je lichaam. Ioniserende straling kan dat wel. Bij ioniserende straling moet je denken aan röntgenstraling of radioactieve straling.
Dit wil niet zeggen dat blootstelling aan niet-ioniserende straling zonder risico's voor de gezondheid is. De mate waarin schadelijke effecten optreden is afhankelijk van de frequentie en de intensiteit van de uitgezonden straling.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.