COFAM

COgnitive Functions And Mobiles (COFAM) is een onderzoek dat in de periode 2002/2003 door TNO is uitgevoerd. COFAM is een onderzoek onder 72 proefpersonen naar de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden zoals die door GSM en UMTS worden veroorzaakt. Bij het COFAM onderzoek werd specifiek gekeken naar de gevolgen op cognitieve functies (zoals reactiesnelheid, geheugen en alertheid) en het welbevinden (bijvoorbeeld duizeligheid, concentratievermogen en tintelingen).

De conclusie uit COFAM is, dat dit onderzoek aanwijzingen en vragen heeft opgeleverd over het effect van UMTS-achtige signalen op enkele cognitieve functies en het welbevinden. Uit het onderzoek kwam een gering effect op een geheugentest naar voren bij de aanwezigheid van door UMTS veroorzaakte velden. Daarnaast kwam bij UMTS een geringe toename van het welbevinden naar voren.

Om de aanwijzingen te kunnen bevestigen is nader onderzoek nodig. Enerzijds een herhaling (replicatie) van het onderzoek om na te gaan dat het effect inderdaad optreedt. De Nederlandse overheid heeft dan ook een Zwitsers onderzoek mede gefinancierd dat op dezelfde wijze is opgezet. Daarnaast wordt er soortgelijk onderzoek gedaan in Engeland, Japan en Denemarken dat deels als een replicatie en deels als een aanvulling kan worden beschouwd.

Het Zwitserse onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers van de Zwitserse Stichting voor onderzoek naar Mobiele Communicatie onder leiding van dr. Peter Achermann van de Universiteit van Zürich. De resultaten van dit Zwitserse 'replicatieonderzoek naar effecten van UMTS op welbevinden en cognitie' zijn begin juni 2006 bekend gemaakt. De resultaten van dit COFAM-II onderzoek waren overduidelijk. Er is geen enkele aanwijzing dat UMTS-velden gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid), een slechter geheugen of verminderde reactiesnelheid veroorzaken.

De resultaten zijn in lijn met wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt; basisstations en draadloze technologieën hebben geen korte of lange termijneffecten op de gezondheid.

De Rijksoverheid gaat onder coördinatie van VROM een breed onderzoeksprogramma opzetten rond elektromagnetische velden en gezondheid. Niet omdat er reden is voor zorg, maar om een brede expertise te ontwikkelen en een vinger aan de pols te houden bij nieuwe ontwikkelingen. Verder komt er een wetenschappelijk kennisplatform waar burgers, overheden en het bedrijfsleven zich tot kunnen wenden voor vragen. .
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.