Mobiele datacommunicatie

Alhoewel met de bestaande netwerken voor mobilofonie en trunking wel datacommunicatie mogelijk is, zijn deze met name geschikt voor spraakcommunicatie. RAM Mobile Data is in dit gat in de markt gesprongen en heeft een netwerk opgezet dat specifiek is ontworpen voor mobiele datacommunicatie. Het mobiele netwerk van RAM werkt pakketgeschakeld. Het is dan ook bedoeld voor draadloze communicatie tussen computers waarbij één of beide computers mobiel zijn. Om van het RAM-netwerk gebruik te kunnen maken is dan ook niet alleen een radio modem nodig, maar is tevens een terminal of computer nodig met een toepassing daarop.

RAM Mobile Data had een langzame start. Inmiddels neemt het aantal toepassingen toe. Belangrijke factoren hierbij zijn certificering van het netwerk door BEANET (het datacom-municatienetwerk van de gezamenlijke banken) waardoor 'mobiel pinnen' mogelijk is en het afsluiten van een raamcontract met de korps landelijke politiedienst (KLPD).

RAM werkt op basis van het Mobitex protocol. Het maakt gebruik van 21 radiokanalen met een bandbreedte van 100 kHz in de 410 - 430 MHz-band en werkt met een bitsnelheid van 8000 bit/s. De effectieve snelheid die voor de gebruiker beschikbaar is, ligt rond de 4800 bit/s. Doordat een Mobitex-netwerk met pakketschakeling werkt, is het vooral geschikt voor het versturen van korte berichten.

RAM onderscheidt verschillende typen datacommunicatie. Naast een transparante databericht kunnen ook statusberichten worden verstuurd. Dit is een korte code die door de ontvanger wordt herkend en op basis daarvan wordt dan een actie ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn begin/einde dienst en dergelijke.

Mobiel pinnen behoort ook tot de mogelijkhedenRAM Mobile Data is enige jaren geleden overgenomen door KPN. Na een aantal jaren bij KPN te hebben gezeten, is het bedrijf zelfstandig verder gegaan.

Inmiddels heeft een grote verscheidenheid aan gebruikers RAM ontdekt. Onderhoudsmonteurs van automaten bekijken het serviceverleden van een apparaat, taxi- en koeriesbedrijven krijgen adressen door en kunnen mobiel laten pinnen, parkeermeters geven zelf aan dat ze vol zitten of dat het papier op is, vuilniswagens geven het gewicht van de bakken door aan de belastingsdienst, beveiligingsbedrijven gebruiken het als back-up voor als de vaste lijn wordt doorgesneden.

De vergunning van RAM Mobile Data is in 2006 verlengd tot en met 2014.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.