Private Mobile Radio

Private Mobile Radio (PMR) bestaat uit een vaste post, de centrale, en een aantal mobiele units. Via de centrale post wordt vanuit een bedrijf het contact met de mobiele medewerkers gelegd. Alhoewel de mobilofoonsystemen in eerste instantie bedoeld zijn om vanaf de thuisbasis contact te kunnen houden met de mobiele medewerkers, is het vaak ook mogelijk om met een mobilofoon via de centrale post doorverbonden te worden met het telefoonnet.
Het bedekkingsgebied van een dergelijk systeem is, afhankelijk van de frequentie, beperkt tot een straal van een tiental kilometers rond de centraal opgestelde antenne.

Conventionele analoge systemen

De conventionele mobilofoonsystemen werken nog analoog. Bij deze conventionele systemen heeft iedere gebruikersgroep zijn eigen frequentieband toegewezen gekregen. De belangrijkste gebruikersgroepen hiervan zijn de hulpverlenende instanties, taxi-ondernemingen en het openbaar vervoer. De frequentiebanden liggen rond de 80, 150 en de 450 MHz. De zend/ontvanginstallaties maken gebruik van FM.

Om mobilofoons individueel op te kunnen roepen, wordt gebruik gemaakt van een toonslot. Dit houdt in dat een vijf cijferige code wordt gebruikt voor de adressering. Het systeem kent ook aparte tonen om in één keer een groep gebruikers op te kunnen roepen. Op de meeste mobilofoons kan dit toonslot eenvoudig worden uitgezet. De code is dan hoorbaar en alle gesprekken kunnen dan worden gevolgd.

Trunking

De ASTRO Spectra van Motorola.

De conventionele PMR systemen zijn prima geschikt voor lokaal professioneel gebruik. Voor grote systemen zijn deze systemen echter niet erg geschikt omdat ze relatief inefficiënt van het spectrum gebruik maken. Voor systemen die werken in een groot geografisch gebied of veel gebruikers kennen, wordt meestal gebruik gemaakt van een trunkingsysteem. Dit houdt in dat een beperkt aantal frequenties wordt ingezet. Een gebruiker krijgt een frequentie toegewezen indien deze hem nodig heeft, dat wil zeggen voor de duur van een verbinding.

Een individuele gebruiker zal immers nooit continu een frequentie nodig hebben. Door nu te werken met een pool aan frequenties die worden gedeeld door een groot aantal gebruikers kan zo het frequentiebeslag van het systeem worden beperkt. Bij het opzetten van een verbinding zal dan eerst via een apart organisatiekanaal of via een vrij kanaal een verzoek voor een verbinding worden gedaan. Het systeem geeft de gebruiker vervolgens een verkeerskanaal waarop de communicatie plaatsvindt.

MPT1327
Dé standaard voor analoge trunkingsystemen is MPT1327. Met dit systeem kunnen grote netwerken met meerdere basisstations worden opgezet, doordat het organisatiekanaal tevens wordt gebruikt om een gebruiker aan te melden als deze zijn terminal aanzet of buiten het bereik van een basisstation komt en in het verzorgingsgebied van een ander basisstation komt. Zodoende weet het systeem dus waar een gebruiker zich bevindt. Door gebruik te maken van een modem kan het analoge verkeerskanaal ook gebruikt worden voor datacommunicatie. De te bereiken datasnelheid is echter beperkt tot 1,2 à 2,4 kbit/s. Voor korte databerichten kan gebruik worden gemaakt van het organisatiekanaal.

Dergelijke systemen worden met name gebruikt door grote bedrijven zoals bij de bloemenveiling Aalsmeer, in de Rotterdamse haven, op Schiphol en door bijvoorbeeld het streekvervoer. Daarnaast heeft Entropia een landelijk dekkend net voor openbare mobiele communicatie (PAMR) op basis van MPT1327.

Digitale systemen

Het belangrijkste digitale systeem voor PMR is TETRA. Dit is echter een vrij complex systeem op basis van trunking. Binnen ETSI wordt daarnaast dan ook gewerkt aan een digitale opvolger van PMR onder de naam Digital Mobile Radio.

TETRA
In Europees verband is door ETSI een digitale opvolger voor zowel de private als voor de publieke trunkingnetwerken ontwikkeld. TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) voorziet in een grote verscheidenheid aan spraak- en datatoepassingen, waarbij het ook mogelijk is om de data efficiënt pakket geschakeld te versturen. TETRA maakt efficiënter gebruik van het frequentiespectrum dan de analoge voorgangers. Zie verder de aparte pagina over TETRA.

Digital Mobile Radio
Digital Mobile Radio is de digitale opvolger van de oude analoge PMR systemen. Van het systeem zijn 3 verschillende versies voorzien:

  1. Eenvoudige vergunningvrije systemen, met name portofoons
  2. Professionele systemen, met een directe (peer-to-peer) mode en een mode via een repeater;
  3. Digitale trunking.







Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.