Lees verder
  « Terug

De voor T-DAB beschikbare frequenties

T-DAB (Terrestrial DAB: DAB via aardse zenders) zal in eerste instantie in de VHF band III worden opgezet, die tot eind 2006 door analoge TV-omroep werd gebruikt. De data van een DAB multiplex wordt via Coded Orthogonal FDM opgedeeld in 1536 carriers die ieder via 4 DPSK worden gemoduleerd. Het totale signaal neemt hierdoor een ruimte in van 1,5 MHz, waarbij de netto bitstroom gelijk is aan 0,8 - 1,7 Mbit/s. Het grote voordeel van deze modulatietechniek is dat het signaal erg robuust is voor reflecties (meerwegpropagatie) en dat een netwerk over een gorter gebied kan worden opgebouwd uit zenders die op precies dezelfde frequentie werken (Single Frequency Network).

Daarnaast zijn er nog frequenties beschikbaar in de L-band.

T-DAB kanalen in Band III

In internationaal verband zijn er tijdens de Regionale Radio Conferentie 2006 (ook wel Geneve 2006) afspraken gemaakt over de TV-banden III, IV en V. T-DAB kan worden gebruikt in Band III (174 - 230 MHz). De TV-kanalen 5 tot en met 12 zijn ieder 7 MHz breed. Een dergelijk TV-kanaal kan worden opgesplits in 4 subkanalen (kanaal A tot en met D) van ieder 1,75 MHz. Binnen een dergelijk subkanaal kan een T-DAB signaal worden uitgezonden. Een T-DAB signaal neemt ongeveer 1,5 MHz in beslag. De onderverdeling van de TV-kanalen in de T-DAB subkanalen is gegeven in onderstaande figuur.

Onderverdeling van Band III in TV-kanalen en T-DAB kanalen
Onderverdeling van de TV-kanalen in T-DAB kanalen voor Band III

Nederland heeft tijdens de RRC06 de rechten verkregen voor 3 landelijke bedekkingen voor T-DAB. De T-DAB bedekkingen bestaan uit:
 1. een landelijke bedekking van kanaal 12C
  Vergund aan de landelijk publieke omroep tot 1 september 2017.
 2. een landelijke bedekking van kanaal 11C
  Vergund aan de landelijk commerciële FM radiostations tot 1 september 2017.
 3. een landelijke bedekking die is opgebouwd uit een aantal regionale bedekkingen
  Vergund aan MTVNL tot 15 februari 2014.
  • 11A: Noord-Holland
  • 5A: Friesland
  • 5B: Zeeland en Zuid-Holland
  • 5C: Noord-Brabant en Noord-Limburg
  • 5D: Flevoland
  • 7C: Groningen en Noord Drenthe
  • 8C: Midden en Zuid-Limburg
  • 11A: Noord-Holland
  • 11B: Zuid-Drenthe en Overijssel
  • 12B: Utrecht en Gelderland
Het regionale DAB kavel.
De landelijke DAB-laag bestaande uit regionale bedekkingen.

Daarnaast heeft Nederland de beschikking over één landelijke bedekking voor DVB-T in Band III. Deze DVB-T laag is opgesplitst om de ruimte voor T-DAB te vergroten. Deze laag is samengesteld uit de volgende(regionale) frequenties:
 
 • 6: Groningen, Drenthe, Overijssel en het grootste deel van de provincie Flevoland
 • 7: Noord-Brabant en Limburg
 • 8: Zuid-Holland, Utrecht en een deel van de provincies Noord-Holland en Flevoland
 • 9: Zeeland, Friesland en het bovenste deel van Noord-Holland

De regionale omroep, de niet landelijke FM-stations en de AM-stations hebben uit deze laag 6B, 7A, 8A en 9D verkregen.
De DVB-laag in Band III
De DVB-laag in band III

De overgebleven ruimte in Band III wordt gebruikt voor reportageverbindingen en draadloze microfoons.

T-DAB in de L-band

Behalve in Band III zijn er voor regionale doeleinden nog een aantal kanalen beschikbaar in de L-band (1452 - 1479,5 MHz). Tijdens een planningsconferentie in Maastricht in 2002 heeft Nederland 117 kanalen toegewezen gekregen die gezamenlijk een landelijke dekking opleveren. Omdat hierbij met redelijk kleine cellen wordt gewerkt, leent de L-band zich uitstekend voor regionale radio en lokatie-afhankelijke diensten, zoals weer- en verkeersinformatie. De L-band was begin 2009 gegund aan Call Max Global BV. Op verzoek van CallMax is de vergunning in juni 2012 weer ingetrokken.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.