Copyright

De inhoud van deze site is deels gebaseerd op mijn boek getiteld Mobiele Communicatie en uitgegeven door SAMSOM BedrijfsInformatie, Alphen aan de Rijn/Zavetem, 1995, ISBN 90-14-05143-3. Een groot deel van, een geactualiseerde versie van, dit boek is in juli 1996 en oktober 1997 verschenen in het Handboek Elektrotechniek, hoofdstuk F0400 Transmissie in de vrije ruimte, waarbij de heer ing. H.E.P. Tattje mede-auteur is geweest. Voor meer gedetailleerde informatie over alle vormen van mobiele communicatie en enige technische achtergrondinformatie wordt dan ook verwezen naar bovenstaande publicaties.

De informatie op deze site mag vrijelijk worden gebruikt ter lering ende vermaak over dit boeiende onderwerp. Het is echter niet toegestaan om, delen van, deze informatie op welke wijze dan ook commercieel te exploiteren.
Indien informatie van deze site wordt gebruikt bij de kennisvergaring voor het schrijven van bijvoorbeeld een scriptie, een boek of een lessenserie of ander, gedrukt of elektronisch, medium, dan zou ik een bronvermelding op prijs stellen. Tevens zou ik, uw gids in Frequentieland, daarvan graag op de hoogte worden gebracht.

Alhoewel bij de samenstelling van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan het altijd zijn dat er fouten en/of onvolkomenheden op deze site staan. Ik kan en wil geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot eventueel op deze site voorkomende onjuistheden. Mocht je een fout of onvolkomenheid vinden dan hoor ik die graag.
Mail hiervoor naar uw gids in Frequentieland,
of gebruik het reactie formulier.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.