VHF Marifoon

Marifoon is een samenvoeging van de woorden maritiem en telefoon. Een marifoon is dus radio ten behoeve van de communicatie voor de scheepvaart. Het begrip is echter niet helemaal eenduidig. De term marifoon wordt namelijk gebruikt voor de maritieme radio die werkt in de VHF band (156 - 162 MHz), terwijl er ook maritieme radiocommunicatie plaatsvindt op de de middengolf (MF) en op kortegolf (HF). Voor deze laatste type radio's wordt meestal de term MF/HF scheepsradio gebruikt. Zie hiervoor MF/HF maritieme communicatie.

De marifoon wordt zowel op de zeekustwateren als op de binnenwateren gebruikt. De frequenties voor marifonie zijn ingedeeld in kanalen die voor bepaalde gebruiksdoeleinden worden gebruikt. De nadruk van het gebruik ligt op de veiligheid van het schip en de bemanning. Er is dan ook een apart kanaal voor noodoproepen, verder zijn er kanalen voor contact met de havenmeester, de brugwachter, contact tussen schepen en dergelijke. Een volledig overzicht is gegeven in een aparte tabel.

De wijze waarop de verschillende kanalen worden gebruikt, verschilt echter tussen gebruik op de binnenwateren en gebruik op zee. De kenmerken van het gebruik van de marifoon op zee en in de binnenwateren is als volgt:

 • Zeevaart
 • Hoog vermogen (6 - 25W)
 • Identificatie mbv MMSI nummer
 • Oproepen via DSC
 • internationale indeling kanalen

 • Binnenwateren
 • Vermogensreductie (0,5-1W) op kanalen voor:
  • communicatie tussen schepen
  • communicatie schip-havenautoriteiten
  • communicatie aan boord
 • Identificatie mbv ATIS (roepnaam schip)
 • Oproepen mbv roepnaam (DSC is verboden)
 • Kanaalindeling op basis van regionale Basel overeenkomst

Een marifoon die zowel voor de binnenwateren als ook voor de zeevaart kan worden gebruikt wordt een combi-marifoon genoemd.

Het maximale zendbereik is een dertigtal zeemijlen bij een vermogen van 15 tot 25 watt. Het zendbereik vermindert tot 6 of 7 zeemijl bij een vermogen van 1 watt. Het zendbereik is afhankelijk van allerlei omgevingsfactoren.

Bedieningscertificaat

Om een marifoon te mogen bedienen is een certificaat van bediening nodig. Als alleen op de binnenwateren wordt gevaren is een Basiscertificaat Marifonie voldoende. Als een zeevaartmarifoon met DSC wordt gebruikt is een Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (MARCOM-B) vereist. Als er verder uit de kust gevaren wordt en er ook van een MF/HF scheepsstation gebruik wordt gemaakt is een Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (MARCOM-A) vereist. Zie ook GMDSS.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.