DSC apparatuur klassen

Van DSC apparatuur bestaan verschillende klassen, van hele eenvoudige apparaten bedoeld voor de pleziervaart tot uitgebreide apparatuur voor de beroepsvaart op volle zee. hieronder volgt een kort overzicht

DSC Klasse A is de meest uitgebreide vorm. Deze is bedoeld voor installaties voor schepen die op volle zee varen en onder de GMDSS eisen vallen. DSC klasse A werkt op zowel MF/HF als de VHF. Met deze apparaten is het mogelijk om nood-, spoed- als veiligheidsberichten te versturen. Noodoproepen worden geregistreerd. Een per ongeluk verstuurde noodoproep kan worden ingetrokken. Het is mogelijk om schepen individueel op te roepen en opgebeld te worden. Behalve spraak kan de apparatuur ook worden gebruikt voor het versturen van data en telexberichten. Daarnaast kan de apparatuur op afstand worden ondervraagd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bijhouden van de positie van schepen. Klasse A apparatuur maakt gebruik van 2 antennes op de zend/ontvanger waarvan er één specifiek voor DSC wordt gebruikt.

DSC Klasse B is bedoeld voor kleinere zeeschepen met alleen MF- en VHF-installaties.

DSC Klasse C is een eenvoudige versie bedoeld voor de VHF-marifoon. Hiermee is het wel mogelijk om een noodbericht te versturen, maar het is niet mogelijk om individuele berichten te versturen en ontvangen. DSC klasse C wordt niet meer gebruikt.

DSC Klasse D is ook bedoeld voor VHF-marifoon installaties. Klasse D is bedoeld voor de pleziervaart, de visserij en andere schepen die niet onder de GMDSS verplxichting vallen. Behalve nood-, spoed- en veiligheidsberichten met bijbehorende bevestiging kunnen via dit systeem ook individuele stations worden opgeroepen en ontvangen.

DSC Klasse E is bedoeld voor de HF ten behoeve van de pleziervaart, de visserij en andere schepen die niet onder GMDSS vallen. De mogelijkheden zijn vergelijkbaar met DSC Klasse D.

DSC Klasse F is de minst uitvoerige klasse. Gebruik van Klasse F wordt ontraden. Klasse F kan alleen eigen eigen nood-, spoed- en veiligheidsoproepen doen op de VHF. Deze worden geregistreerd en bevestigd, waarna automatisch wordt overgeschakeld naar kanaal 16. Deze klasse was met name bedoeld als aanvulling tbv eenvoudige handheld apparatuur. Voor ingebouwde apparatuur is klasse D bedoeld.

DSC Klasse G. Deze klasse is gelijk aan Klasse F maar dan voor de HF. Spraakcommunicatie vindt hierbij plaats op de internationale noodfrequentie voor radiotelefonie van 2182 kHz. Ook deze apparatuur wordt ontraden.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.