Lees verder
  « Terug

Het logo van GSMCell Broadcast

Cell Broadcast betreft een manier om, vanuit één centraal punt, tekstberichten te verzenden aan alle mensen die in het bezit zijn van een mobiele telefoon en zich in een bepaald geografisch gebied bevinden. Het telefoonnummer hoeft hierbij niet bekend te zijn. Alle mobieltjes in het gebied krijgen in één keer de informatie.

Deze techniek kan bijvoorbeeld worden gebruikt om file-informatie in een regio door te geven, of bijvoorbeeld een stormwaarschuwing door te geven op het IJsselmeer. De GSM-operators gebruiken Cell Broadcast ook om aan te geven in welke regio het mobieltje zich bevindt, de zogenaamde cel informatie.

In tegenstelling tot een SMS-bericht dat naar ieder mobiel afzonderlijk wordt verstuurd, wordt een Cell Broadcast bericht dus in één keer verstuurd naar alle gebruikers in een bepaald gebied. Het gebied kan zo klein zijn als een enkele radio cel , zo groot als het hele netwerk en ieder cluster van gebieden daartussen.

Een Cell Broadcast bericht kan bestaan uit maximaal 1395 karakters. Ieder bericht bestaat uit 1 tot maximaal 15 pagina's. Iedere pagina bevat maximaal 93 alphanumerieke karakters of 82 bytes aan binaire data.

Cell Broadcast voorziet in 65.536 (216)broadcast kanalen. De kanalen boven de 999 moeten over-the-air (OTA) worden geactiveerd door de operator. Hierdoor is er een mogelijkheid om met een abonnee service te werken. De overige kanalen moeten op het mobiel worden ingesteld. Voor de cel informatie wordt meestal gebruik gemaakt van kanaal 50. Cell Broadcasting wordt ook wel aangeduid met SMS-CB.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.