Satellite News Gathering

Satellite News Gathering (SNG) is het tijdelijk gebruik van satellietverbindingen voor video- of audiouitzendingen. De uitzending wordt voor een korte periode vanaf de locatie verricht met mobiele grondstations. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het verslaan van bepaalde gebeurtenissen en evenementen. Satellite News Gathering

Alhoewel in principe alle Fixed Satellite Service (FSS) banden kunnen worden gebruikt, wordt in de praktijk hoofdzakelijk van de 14 GHz band gebruik gemaakt.

Alvorens een grondstation mag worden gebruikt is een zogenaamde 'site clearance' vereist. Dit aanmeldingssyteem is volledig geautomatiseerd en is nodig omdat in bepaalde gebieden het gebruik van SNG's niet is toegestaan, zoals rondom vliegvelden ter bescherming van het vliegverkeer.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.