Multibandveiling

Eind 2012 is een gecombineerde veiling georganiseerd waarbij de volgende frequentieruimte werd geveild:

Naam Frequentie
bereik
(MHz)
Aantal
vergunningen
Uitkomst
800 MHz band
(Digitaal dividend)
791-821 / 832-862 MHz 6 van 2×5 MHz
(totaal 2×30 MHz)1
Tele2: 2 ×10 MHz (791-801/832-842 MHz)
Vodafone: 2×10 MHz (801-811/842-852 MHz)
KPN: 2×10 MHz (811-821/852-862 MHz)
900 MHz band 880-915 / 925-960 MHz 7 van 2 × 5 MHz
(totaal 2×35 MHz)2
Vodafone: 2×10 MHz (880-890/925-935 MHz)
KPN: 2×10 MHz (890-900/935-945 MHz)
T-Mobile: 2×15 MHz (900-915/945-960 MHz).
1800 MHz band3 1710-1780 / 1805-1875 MHz 14 van 2×5 MHz
(totaal 2×70 MHz)
KPN: 2×20 MHz (1710-1730/1805-1825 MHz)
Vodafone: 2×20 MHz (1730-1750/1825-1845 MHz)
T-Mobile: 2×30 MHz (1750-1780/1845-1875 MHz).

De totale GSM1800-band beslaat 2×75 MHz. Het overige deel van de band (1780-1785 / 1875-1880 MHz, 2×5MHz) is bestemd voor vergunningvrij gebruik van mobiele communicatie voor laagvermogenstoepassingen.
2,1 GHz
(UMTS-band)
1959,7-1969,7 / 2149,7-2159,7 MHz4 2 van 2× 5 MHz
(totaal 2×10 MHz)
KPN: 2×5 MHz (1959,7-1964,7/2149,7-2154,7 MHz)
Vodafone: 2×5 MHz (1964,7-1969,7/2154,7-2159,7 MHz)
1900-1904,9 en 2010-2019,7 MHz5 1 van in totaal 14,6 MHz T-Mobile
2,6 GHz6 2565-2620 MHz 10(11) van 5 MHz7 T-Mobile: 25 MHz (2565-2590 MHz)
KPN: 30 MHz (2590-2620 MHz)
1Twee vergunningen van 2×5 MHz waren gereserveerd voor een nieuwkomer. Deze zijn door Tele2 bemachtigd. Aan de veiling deed verder nog één nieuwkomer mee: ZUM, een combinatie van Ziggo en UPC.
2Eén vergunning van 2×5 MHz was in eerste instantie gereserveerd voor een nieuwkomer, maar er waren geen nieuwkomers die hier belangstelling voor hadden.
3De band is nu in gebruik voor GSM. De GSM vergunningen lopen af op 25 februari 2013.
4Dit zijn de gepaarde UMTS-vergunningen die KPN heeft teruggegeven aan de staat na de overname van Telfort. Om de gehele band in 2015 te kunnen veilen, is de vergunningduur van deze vergunningen beperkt.
5Dit is ongepaard spectrum uit de UMTS band.
6 Dit is het ongepaarde spectrum uit de 2,6 GHz band dat na de vorige veiling is overgebleven.
7De bovenste vergunning (2615-2620 MHz) is minder goed bruikbaar, omdat deze direct naast de zendzijde van het gepaarde deel van de 2,6 GHz band ligt. Deze is verleend aan degene die de naastliggende (2610-2615 MHz) vergunning heeft verworven (KPN).

Vergunningvoorwaarden

De vergunningen mogen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

Technologieneutraal
De frequentieruimte mag voor iedere gewenste technologie worden gebruikt. Het meest voor de hand liggen GSM, UMTS, LTE en LTE Advanced.

Ingebruiknameverplichting
De vergunningen kennen geen uitgebreide dekkingsverplichting. Vergunninghouders zijn wel verplicht om de frequentieruimte in gebruik te nemen. De ingebruiknameverplichting is erop gebaseerd dat in een relatief beperkt gebied kan worden gestart met het aanbieden van een dienst en dat vervolgens de dienst verder wordt uitgebouwd.

De ingebruiknameverplichting houdt er rekening mee dat een basisstation een grotere gebied kan dekken naarmate de gebruikte frequentie lager is (zie frequenties). Door hiervoor te normeren moet in iedere frequentieband een vergelijkbare investering worden gedaan om aan de ingebruiknameverplichting te voldoen.

Op verzoek van de Tweede Kamer is aan de 800 MHz band een zwaardere ingebruiknameverplichting gekoppeld. De ingebruikname is zodanig vastgesteld dat met een frequentieruimte van 2×10 MHz na 5 jaar in 40% van Nederland diensten worden aangeboden. Dit komt neer op een 7471 km2 (20% van Nederland) per vergunning van 2×5 MHz. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de ingebruiknameverplichting per frequentieband.

Frequentie
band
Ingebruiknameverplichting / 5 MHz
na 2 jaar
(in km2)
na 5 jaar
(in km2)
2, 6 GHz 20 200
UMTS
(2,1 en 1,9 GHz)
28 -1
28 -1
1800 MHz 37 367
900 MHz 257 2567
800 MHz 308 7471
1 De UMTS vergunningen hebben geen ingebruiknameverplichting
na 5 jaar omdat de looptijd van de vergunningen daarvoor te kort is.

Vergunningsduur
De looptijd van de 800, 900, 1800 MHz en de 2,6 GHz vergunningen is 17 jaar. De UMTS-vergunningen hebben een looptijd tot en met 31 december 2016, zodat deze gelijk aflopen met de andere vergunningen uit de UMTS-band. De band kan dan in zijn geheel opnieuw worden geveild.

De bestaande vergunningen voor de 900 en 1800 MHz lopen af op 25 februari 2013. Omdat dit zeer kort na de veiling is, kunnen deze worden verlengd tot maximaal 24 maanden na afloop van de veiling. Dit geeft de bestaande GSM-operators voldoende tijd om hun netwerk om te bouwen naar de nieuwe situatie.
De veiling

De veiling was een zogenaamde combinatorische klokveiling. Een dergelijke veiling kent drie verschillende fasen.

  1. Primaire biedrondes
  2. Aanvullende biedronde
  3. Toewijzingsronde

De primaire biedronde wordt gebruikt om per band vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Aan het begin van iedere ronde wordt aan alle deelnemers gevraagd hoeveel vergunninge zij in een bepaalde band willen verwerven voor een bepaalde vastgestelde rondeprijs. Als de vraag groter is dan het aanbod wordt een nieuwe ronde gestart met een hogere rondeprijs.

De biedingen beginnen in de eerste ronde met de minimumprijzen uit de onderstaande tabel.

Frequentie
band
Minimumprijs Frequentie
band
Minimumprijs
Gepaard spectrum Ongepaard spectrum
800 MHz 35.000.000,- 1900 MHz 590.000,-
900 MHz 28.900.000,- 2,6 GHz 585.000,-
1800 MHz 4.125.000,-  
2100 MHz 810.000,-

Aanvullende biedronde
In de aanvullende biedronde wordt de mogelijkheid geboden om een extra bod uit te brengen op combinaties van vergunningen. Op die manier kan een deelnemer de meerwaarde voor een bepaald pakket in een bod tot uitdrukking brengen. Iedere deelnemer mag op een groot aantal verschillende combinaties een bod doen met een maximum van 2000 combinaties.

Toewijzingsronde
Na de aanvullende biedronde is bekend welke deelnemers welk pakket aan vergunningen hebben gewonnen. Tijdens de toewijzingsronde kunnen de winnende deelnemers een bod uitbrengen om vergunningen op een bepaalde plek in een band te krijgen.

De uitkomst
De winnaars hebben de volgende prijzen betaald tijdens de veiling.

  KPN Tele2 T-Mobile Vodafone
Basisprijs 1.349.851.000,- 160.813.000,- 910.582.000,- 1.380.793.000,-
Toewijzingsprijs 2.001.000,- 0,- 99.000,- 7.000,-
Totale prijs 1.351.852.000,- 160.813.000,- 910.681.000,- 1.380.800.000,-

De GSM operators (KPN, T-Mobile en Vodafone) moeten ook nog betalen voor een tijdelijke verlenging van de GSM-vergunningen om een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie te kunnen maken na afloop van de GSM-vergunningen op 25 januari 2013. Deze prijzen zijn afgeleid van de uitkomst van de veiling.


Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.