800 MHz band: Digitaal dividend

Door de omschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie is frequentieruimte vrijgekomen in o.a. de UHF-band (470-862 MHz). Dit wordt het “digitaal dividend” genoemd. Een deel van dit 'dividend' is gebruikt om het pakket aan digitale televisiekanalen groter te maken dan alleen de publieke omroep die analoog beschikbaar was. Daarnaast is besloten om het bovendeel van de UHF frequentieband (790 – 862 MHz) te bestemmen voor mobiele communicatie.

Gebruik van deze band voor mobiele communicatie heeft twee voordelen. Ten eerste is de frequentie redelijk laag. Dit maakt de 800 MHz band aantrekkelijk voor de uitrol van mobiel breedband in rurale gebieden. (Zie hiervoor ook de paragraaf over frequenties).Ten tweede ligt de band dicht bij de 900 MHz GSM band. Hierdoor is het mogelijk om in veel gevallen dezelfde opstelpunten te gebruiken.

Nederland heeft in 2006 bij de afschakeling van analoge televisie een groot deel van het digitaal dividend bestemd voor uitbreiding van omroepdiensten (KPN/Digitenne). Om in Nederland de 800 MHz band vrij te kunnen maken voor mobiele communicatie was het dan ook nodig om aan de Publieke Omroep en KPN/Digitenne vervangende frequenties te geven in de UHF omroepband beneden de 790 MHz. Daarnaast is ook aan de overige gebruikers van 800 MHz spectrum (diensten om programma's te kunnen maken en draadloze microfoons) alternatieve frequentieruimte geboden.

In de band van 790 - 862 MHz is 2×30 MHz beschikbaar voor mobiele communicatie. De onderste 1 MHz (790-791 MHz) is nodig als bescherming tussen mobiele communicatie en omroep. De ruimte tussen de uplink (mobiel zendt; basisstation ontvangt) en de downlink (mobiel ontvangt; basisstation zendt) kan voor laagvermogens toepassingen worden gebruikt. In Nederland is deze ruimte bestemd voor audioverbindingen met een laag vermogen, zoals draadloze microfoons. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.

Indeling van de 800 MHz band.
Indeling 800 MHz band

Een probleem bij het gebruik van deze band voor mobiele communicatie is dat deze in een klassieke omroepband ligt. Dit betekent dat dezelfde frequentie kan worden ontvangen door digitale decoders en televisies en dat de frequentie ook wordt gebruikt op de TV-kabel. Hierdoor kan er storing ontstaan op digitale decoders en ontvangstsystemen, bovengrondse coaxkabels en mogelijk op televisietoestellen (met ingebouwde ontvangstsystemen). Deze storing kan (grotendeels) worden voorkomen door gebruik te maken van goede bekabeling in huis en door niet al te dicht bij de set-top-box of televisie de mobiele apparatuur te gebruiken.

In 2012 is de 800 MHz band geveild in een veiling tezamen met de hernieuwde uitgifte van de GSM banden. De vergunningen zijn daarbij verworven door Tele2, KPN en Vodafone. zie hiervoor onderstaand plaatje.

Vergunningverdeling van de 800 MHz band.
Vergunningen in de 800 MHz band

Meer informatie over de veiling staat op de pagina over de multibandveiling.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.