Frequenties voor IMT-2000

Voor UMTS/IMT-2000 zijn internationaal wereldwijd door de ITU in respectievelijk 1992 en 2000 frequentiebanden toegewezen.
De oorspronkelijk in 1992 toegewezen band wordt ook wel de “core-band” genoemd.

De IMT-2000 'core-band'.

 • WARC-92: De 'core-banden'
  • 1885-20251 MHz
  • 2110-2200 MHz

1In Europa wordt het eerste deel van de coreband van 1885-1900 door DECT gebruikt. Zie verder de figuur.

Vervolgens is er in 2000 besloten om de 2500 - 2690 MHz band voor uitbreiding van IMT-2000 aan te wijzen en bovendien de bestaande banden voor mobiele communicatie ook voor IMT-2000 te identificeren.

De uitbreidingsbanden voor IMT-2000.

 • WRC2000: De 'additionele frequentiebanden'
  • 806 - 9602 MHz
  • 1710 - 1885 MHz
  • 2500 - 26903 MHz

2Voor zover de banden voor mobiel gebruik zijn bestemd. In Europa blijft het beperkt tot de GSM-banden.
3De zijkanten van de band, 2500-2520/2670-2690 MHz, zijn in eerste instantie aangewezen voor de satellietcomponent. Deze kunnen door de aardse component worden gebruikt als er geen behoefte is aan de satellietcomponent.

Internationale harmonisatie

Uit bovenstaande plaatjes blijkt al dat bovenstaande banden weliswaar door de ITU zijn aangewezen voor IMT-2000, maar dat wil niet zeggen dat deze banden overal ter wereld ook daadwerkelijk voor IMT-2000 beschikbaar zijn.

In onderstaande figuur is aangegeven welke banden voor IMT-2000 zijn aangewezen en is tevens aangegeven hoe het gebruik in de verschillende delen van de wereld is.
Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.