Lees verder


De toekomst van semafonie

Een groot nadeel van de huidige generatie semafoons is dat het hier puur om éénweg-communicatie gaat. Een oproeper is er nooit van overtuigd dat een boodschap is ontvangen voordat de opgeroepene deze zelf heeft beantwoord door de daarvoor geschikte actie te ondernemen.

Om aan deze tekortkoming tegemoet te komen, zijn er diverse standaarden in ontwikkeling voor tweeweg-semafonie. Bij tweewegsemafonie wordt voor de heenweg gebruik gemaakt van een conventioneel semafonienetwerk. Voor het retourpad dient een afzonderlijk netwerk van ontvangers te worden opgezet.

Om de semafoon klein te houden en het batterijverbruik van de semafonie-apparatuur niet teveel toe te laten nemen, wordt het antwoord met een significant lagere datasnelheid verstuurd dan de oproep. Omdat het zendvermogen van een kleine semafoon beperkt is, zijn hierbij ok veel meer (ongeveer 5 keer zoveel) ontvangers voor nodig, dan zenders voor de oproepen.

Bij tweeweg paging wordt een drietal typen antwoorden onderscheiden:

  • Ontvangsbevestiging
  • Beperkte set aan standaard-antwoorden
  • Vrij formaat

Het is vooralsnog niet de bedoeling om van semafonie een volwaardig tweeweg communicatiemedium te maken.

ETSI heeft een werkgroep samengesteld om de mogelijkheden voor tweeweg-semafonie gebaseerd op de ERMES-standaard mogelijk te maken. Daarnaast heeft Motorola Reflex ontwikkeld. Een tweeweg-variant op zijn, buiten Europa, populaire Flex-protocol.

Naast de mogelijkheid voor tweeweg communicatie wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om gesproken berichten naar een semafoon te zenden. De spraakboodschap wordt dan in feite niet meer opgeslagen in een voice-mail box, maar wordt gecomprimeerd doorgestuurd naar de semafoon, waar deze direct kan worden afgeluisterd.

QuikTrak heeft op basis van een semafoonetwerk een netwerk opgezet voor tracking en tracing van personen en goederen.

Terug naar boven.

 
© Peter Anker, Gids in Frequentieland.